Regulamin

Obchodní podmínky internetového obchodu vslot-czech.cz

Ta mimo jiné stanoví pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu, včetně nejdůležitějších informací o prodávajícím, obchodě a právech spotřebitele.

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontaktování prodávajícího
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nákup v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Vyřízení objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Výhrady
§ 12 Ustanovení pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli
Příloha 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
Účet - bezplatná funkce Obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená zvláštními předpisy, díky níž si Kupující může v Obchodě zřídit svůj individuální Účet.
Spotřebitel - Spotřebitel ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
Kupující - každý subjekt, který nakupuje v Obchodě.
Pravidla a předpisy - tato Pravidla a předpisy.
Obchod - internetový obchod V-SLOT provozovaný Prodávajícím na adrese https://vslot-czech.cz.
Prodávající - Firma TechnOVO Sp. z o.o., se sídlem Domanice 69, 55-081 Mietków, KRS 0000849578, REGON 386574390, NIP 8961596096.

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. Poštovní adresa: Domanice 69, 55-081 Miektów
 2. E-mailová adresa: shop@vslot-czech.cz
 3. Telefon: +48519337057 ,+48 71 773 30 05
 4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław.
 5. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław.\Místo vyzvednutí - místo nacházející se na adrese V-SLOT ul. Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław.

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:
  • Zařízení s přístupem k internetu
  • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 2. Pro zadání objednávky v Obchodě je kromě požadavků uvedených v odstavci 1 nutný aktivní e-mailový účet.

§ 4 NAKUPOVÁNÍ V OBCHODĚ

 1. Ceny zboží uvedené v obchodě jsou celkové ceny zboží včetně DPH.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny za zboží uvedené v Obchodě a případných nákladů na dodání zboží.
 3. Zboží vybrané ke koupi musí být přidáno do nákupního košíku v Obchodě.
 4. Kupující si následně zvolí způsob dodání zboží a způsob úhrady objednávky z těch, které jsou k dispozici v Obchodě, a uvede údaje nezbytné pro vyřízení učiněné objednávky.
 5. Objednávka je učiněna, když Kupující potvrdí její obsah a souhlasí s obchodními podmínkami.
 6. Podání objednávky se rovná uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 7. Prodávající poskytne Spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.
 8. Kupující se může v Obchodě zaregistrovat, tj. zřídit si v něm Účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že při každé případné objednávce uvede své údaje.

§ 5 PLATBY

 Objednávku lze uhradit dle volby kupujícího.:

  1. Jednoduchým převodem na bankovní účet prodávajícího..
  2. Platební kartou:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Prostřednictvím platební platformy:
   • Płatności Shoper
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
  4. Dobírka, tj. platební kartou nebo v hotovosti při předání kupujícímu..
  5. Kartou nebo v hotovosti při osobním odběru zboží.
 1. Pokud je zvolena platba prostřednictvím platební platformy Shoper, je poskytovatelem online platebních služeb společnost Blue Media S.A..
 2. Pokud si kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 5 pracovních dnů od zadání objednávky.
 3. Prodávající upozorňuje, že v případě některých platebních metod je vzhledem k jejich specifičnosti úhrada objednávky touto metodou možná pouze přímo po zadání objednávky.
 4. Nákupem v obchodě kupující souhlasí s používáním elektronických faktur prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.
 5. V případě nutnosti vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem platební kartou provede Prodávající vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě Kupujícího.

§ 6 PROVEDENÍ PŘÍKAZU

 1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 2. Doba realizace objednávky je uvedena v Obchodě.
 3. Pokud se kupující rozhodl uhradit objednávku předem, prodávající přistoupí k vyřízení objednávky až po jejím uhrazení.
 4. Pokud Kupující v rámci jedné objednávky zakoupil zboží s různou dobou dodání, bude objednávka vyřízena ve lhůtě platné pro zboží s nejdelší dobou dodání.
 5. Zboží je dodáváno výhradně na území Polské republiky.
 6. Zboží zakoupené v Obchodě je doručováno v závislosti na způsobu doručení zvoleném Kupujícím:
 7. prostřednictvím kurýrní společnosti
 8. prostřednictvím Polské pošty
 9. Do balíkomatů InPost
 10. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na Odběrném místě v jeho otevírací době.
 11. Pokud se Kupující rozhodne pro osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedený den dokončení objednávky, a pokud Prodávající uvedl datum odeslání zboží - v tento den.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 obchodních podmínek, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od data:
  1. kdy spotřebitel převzal zboží nebo kdy zboží převzala třetí strana, která není dopravcem a kterou spotřebitel uvedl.
  2. v den, kdy spotřebitel převzal poslední položku, nebo v den, kdy třetí strana, jiná než dopravce a určená spotřebitelem, převzala poslední položku v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví více položek, které jsou dodávány samostatně.
 3. Aby spotřebitel mohl uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího s využitím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo informací zaslanou e-mailem).
 4. Spotřebitel může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci obchodních podmínek, není to však povinné.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud spotřebitel zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


  DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který Spotřebitel použil při původní transakci, pokud Spotřebitel nesouhlasí s jiným řešením; v každém případě Spotřebiteli nevzniknou v souvislosti s vrácením platby žádné poplatky.
 8. Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží zboží nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Prodávající požaduje, aby bylo zboží vráceno na následující adresu: Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.
 10. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 11. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jiného použití zboží, než které bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 12. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět obvyklým způsobem poštou, nese spotřebitel rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů informuje Prodávající Spotřebitele v popisu zboží v Obchodě nebo při objednávce.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele nevztahuje:
  1. Předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb.
  2. V případě, že předmětem plnění je předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti.
  3. V případě, že předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.
  4. V případě, že předmětem plnění jsou věci, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiných věcí.
  5. V případě, že předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen.
  6. Na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.
  7. Pokud cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  8. V případě poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

§ 9 STÍŽNOSTI

 1. V případě vady zboží má kupující možnost uplatnit nárok na vadné zboží na základě záruky nebo ručení upravených v občanském zákoníku, pokud byla záruka poskytnuta.
 2. Při uplatnění záruky může kupující za podmínek a ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem:
  1. Podání prohlášení o snížení ceny
  2. V případě podstatné vady prohlásit, že odstupujete od smlouvy.
  3. Požadavek na výměnu položky za bezvadnou položku.
  4. Požadovat odstranění závady
 3. Prodávající žádá, aby reklamace na základě záruky byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 obchodních podmínek.
 4. Ukáže-li se, že pro posouzení reklamace je nutné doručit vadné zboží prodávajícímu, je kupující povinen doručit zboží, v případě spotřebitele na náklady prodávajícího, na adresu ul.Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław.
 5. Pokud je na zboží dodatečně poskytnuta záruka, informace o záruce a jejích podmínkách jsou k dispozici v popisu výrobku v Obchodě.
 6. Stížnosti týkající se provozu Obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.
 7. Reklamace bude prodávajícím posouzena do 14 dnů.


  MIMOSOUDNÍ POSTUPY PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY.
 8. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek, který spotřebitel očekává, může spotřebitel využít mimo jiné:
  1. Zprostředkování provádí místně příslušný inspektorát zemské obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o zprostředkování. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného stálého smírčího spotřebitelského soudu působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u smírčího soudu. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezplatná pomoc městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana.
  4. webovou platformu ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (RODO). Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 11 ODPOVĚDNOSTI

 1. Dodávání nezákonného obsahu kupujícím je zakázáno.
 2. Každá objednávka učiněná v obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatný souhlas s obchodními podmínkami. Smlouva se uzavírá na dobu a za účelem splnění objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené na základě těchto pravidel se uzavírají v polském jazyce.
 4. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje ani nijak neomezuje práva Spotřebitele vyplývající z právních předpisů.§ 12 USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

 1. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na jiný subjekt než na spotřebitele.
 2. Případná odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je omezena výší objednávky učiněné Kupujícím.
 3. Záruční odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je omezena na dobu jednoho roku od vydání zboží Kupujícímu.
 4. V případě případného sporu s Kupujícím, který není Spotřebitelem, je příslušný soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

Příloha 1 jednacího řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel může, ale nemusí použít:VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

TECHNOVO Sp. z o.o.
Domanice 69, 55-081 Miektów adresa e-mail: shop@vslot-czech.cz

- Ja ......................................................................... Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na následující položky:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Datum sběru .........................................................................................................................................................................................................

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů) .....................................................................................................................................................................

- Adresa Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele
(pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)


Datum............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

Regulace konta

Obchodní podmínky internetového obchodu V-Slot

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodávajícím
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Stížnosti
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Rezervace

§ 1 DEFINICE

Účet - bezplatná funkce (služba) obchodu upravená v těchto obchodních podmínkách, prostřednictvím které si kupující může v obchodě zřídit svůj individuální účet.
Kupující - jakýkoli subjekt nakupující v obchodě.
Obchod - internetový obchod V-Slot provozovaný prodávajícím na adrese https://vslot-czech.cz.
Prodávající - Firma TechnOVO Sp. z o.o., se sídlem Domanice 69, 55-081 Mietków, KRS 0000849578, REGON 386574390, NIP 8961596096

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. Poštovní adresa: Domanice 69, 55-081 Miektów
 2. E-mailová adresa: shop@vslot-czech.cz
 3. Telefon: +48519337057 | +48717733005

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a nastavení účtu je nutné mít následující údaje.:
  • Aktivní e-mailový účet
  • Zařízení s přístupem k internetu
  • Webový prohlížeč podporující JavaScript a soubory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli kupujícího.
 2. Účet dává Kupujícímu další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek, které Kupující v Obchodě učinil, kontrola stavu objednávky nebo vlastní editace údajů Kupujícího.
 3. Pro zřízení Účtu je třeba v Obchodě vyplnit příslušný formulář.
 4. Okamžikem zřízení Účtu je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva o vedení Účtu na dobu neurčitou podle zásad uvedených v Pravidlech.
 5. Kupující může bez jakýchkoli nákladů od Účtu kdykoli odstoupit.
 6. Pro odstoupení od Účtu je třeba zaslat odstoupení Prodávajícímu na e-mailovou adresu: shop@vslot-czech.cz, což bude mít za následek okamžité vymazání Účtu a ukončení Smlouvy s ohledem na provoz Účtu.

§ 5 STÍŽNOSTI

 1. Stížnosti týkající se fungování účtu by měly být zasílány na e-mailovou adresu shop@vslot-czech.cz.
 2. Stížnosti budou prodávajícím vyřízeny do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ POSTUPY PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY.
 3. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek, který spotřebitel očekával, může spotřebitel využít mimo jiné těchto možností.:
  1. Zprostředkování provádí místně příslušný inspektorát zemské obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o zprostředkování. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc místně příslušného stálého smírčího spotřebitelského soudu působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u smírčího soudu. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. webovou platformu ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Prodávající je správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (RODO). Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 7 ODPOVĚDNOSTI

 1. Poskytování nezákonného obsahu kupujícím je zakázáno.
 2. Smlouva o účtu se uzavírá v polském jazyce.
 3. V případě závažných důvodů uvedených v odstavci 4 má prodávající právo změnit tato pravidla pro vedení účtu.
 4. Platnými důvody uvedenými v odstavci 3 jsou:
  1. nutnost přizpůsobit obchod právním předpisům, které se vztahují na jeho provoz.
  2. zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupující bude o plánované změně pravidel účtu informován nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změny prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu přidělenou k účtu.
 6. Pokud kupující s plánovanou změnou nesouhlasí, měl by o tom informovat prodávajícího zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího shop@vslot-czech.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o účtu ke dni účinnosti plánované změny, nebo dříve, pokud o to kupující požádá.
 7. Pokud kupující nevznese námitky proti plánované změně do doby, než vstoupí v platnost, má se za to, že ji přijal, což není překážkou pro budoucí ukončení smlouvy.i.
 8. V případě možného sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle sídla prodávajícího.
 9. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani nijak neomezuje práva spotřebitele vyplývající ze zákona.


Pravidla pro zasílání novinek

Online obchod V-Slot

§ 1 DEFINICE

Newsletter - služba poskytovaná bezplatně elektronickými prostředky, díky níž může zákazník od poskytovatele služeb dostávat elektronickými prostředky předem objednané zprávy týkající se obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v obchodě.
Obchod - internetový obchod V-Slot provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://vslot-czech.cz.
Poskytovatel služby - podnikatel podnikající pod názvem Firma TechnOVO Sp. z o.o., se sídlem Domanice 69, 55-081 Mietków, KRS 0000849578, REGON 386574390, NIP 8961596096.

Zákazník - kdokoli, kdo používá službu Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Zákazník může službu Newsletter využívat dobrovolně.
 2. K používání služby Newsletter je zapotřebí zařízení s webovým prohlížečem v nejnovější verzi, podporující JavaScript a cookies, s přístupem k internetu a aktivním e-mailovým účtem.
 3. E-maily zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci k odběru newsletteru.
 4. Pro uzavření smlouvy a přihlášení ke službě zasílání novinek musí klient nejprve uvést svou e-mailovou adresu, na kterou si přeje dostávat zprávy o novinkách, na místě určeném na webu. Poskytovatel služeb poté zašle na e-mailovou adresu uvedenou v prvním kroku e-mail, který bude obsahovat odkaz pro potvrzení přihlášení k odběru Newsletteru ze strany Klienta. Poté, co Zákazník potvrdí své přání přihlásit se k odběru Newsletteru, je uzavřena smlouva o poskytování služeb a Poskytovatel služeb začne Zákazníkovi službu poskytovat.
 5. Zprávy zasílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informace o možnosti odhlášení odběru a odkaz na odhlášení.
 6. Zákazník se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, pomocí možnosti uvedené v odstavci 5 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služeb: shop@vslot-czech.cz.
 7. Pokud zákazník použije odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru nebo zašle zprávu s žádostí o odhlášení z odběru newsletteru, bude to mít za následek okamžité ukončení smlouvy o poskytování této služby.

§ 3 Stížnosti

 1. Stížnosti týkající se zpravodaje je třeba zasílat poskytovateli služeb na e-mailovou adresu: shop@vslot-czech.cz.
 2. Poskytovatel služeb odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení.

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých zákazníkem při používání Newsletteru je poskytovatel služeb.
 2. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (RODO). Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí nutnost změny předpisů z důvodu modernizace služby Newsletter nebo změny právních předpisů, které mají vliv na poskytování služby poskytovatelem služby.
 2. Informace o plánované změně pravidel bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru, a to nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změny.
 3. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám do doby, než vstoupí v platnost, má se za to, že s nimi souhlasí.
 4. Pokud Příjemce služeb plánované změny neakceptuje, měl by o tom zaslat informaci na e-mailovou adresu Usługodawcy:shop@vslot-czech.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.
 5. Poskytování nezákonného obsahu ze strany Objednatele je zakázáno.

PLATEBNÍ METODY

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl