Vrácení zboží a stížnosti

Vrácení zboží a stížnosti

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel – máte zpravidla právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Od smlouvy můžete odstoupit tak, že nám zašlete prohlášení o odstoupení od smlouvy např. e-mailem zaslaným na následující adresu: shop@vslot-czech.cz

Vrácené zboží nám neprodleně vraťte na adresu: ul. Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocławnejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste odstoupili od smlouvy.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů.

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:

 • u smlouvy, ve které vydáváme položku, jsme povinni převést její vlastnictví – z převzetí položky vámi nebo třetí stranou jinou než vámi určeným přepravcem,
 • pro digitální obsah – ode dne uzavření smlouvy.

Aby byla lhůta dodržena, stačí zaslat výpis před jejím uplynutím.

Vámi provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží za podmínek stanovených v předpisech, vám budou vráceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvu od vás.

Můžeme zadržet refundaci platby, kterou jsme od vás obdrželi, dokud neobdržíme položku zpět nebo neposkytnete důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.

Pamatujte, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, např. ve vztahu ke smlouvě:

 • ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 • ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle kazí  nebo má krátkou životnost,
 • ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen,
 • ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen
 • na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po oznámení ho podnikatel o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy smlouvy.

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách.

Stížnosti

Pokud se ukáže, že zboží zakoupené u nás je vadné, máte právo na reklamaci na základě záruky. Stížnost zašlete nejlépe na následující e-mailovou adresu: shop@vslot-czech.cz  nebo poštou na adresu ul. Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław.

Pokud nejste spotřebitel, ručíme vám pouze do výše vámi zadané objednávky, a to do jednoho roku od dodání zboží. Na spotřebitele se vztahují následující ustanovení.

Reklamované zboží zašlete na adresu: ul. Grota Roweckiego 168/1, 50-001 Wrocław

V souvislosti s vadou můžete požadovat:

 • výměna věcí bez vad,
 • odstranění vady,

nebo udělejte prohlášení o:

 • nižší cena,
 • odstoupení od smlouvy – v případě podstatné vady.

Odpovídáme vám za vady zjištěné do dvou let od data dodání položky.

Zpravidla můžete reklamovat do jednoho roku od zjištění závady, ale doba pro podání reklamace nemůže skončit dříve, než uplyne záruční lhůta prodejce.

Vaše stížnost bude posouzena (odpověď na ni) do 14 dnů od data přijetí vaší stížnosti.

Další informace o stížnostech naleznete v našich Smluvních podmínkách.

PLATEBNÍ METODY

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl